ZajÝmß vßs dýnÝ na druhÚ straný hranice? Hledßte
partnera pro spoluprßci Ŕi kontakt na nýjakou instituci?
Chcete vyrazit na vřlet k soused¨m?

PivnÝ stezka s nejhezŔÝmi vřhledy

04.08.2014Tisknout

Krkonoše - V nejvyšších Ŕeských horách otev°eli Krkonošskou pivní stezku, která propojuje místní pivovary. Nýkteré jsou p°ímo v horských boudách, další vedou nejhezŔími partiemi Krkonoš. Po cestý mohou turisté vystoupat i na vrchol nejvyšší hory Sný×ky. Stezka mý°í 22 kilometr¨ a milovníci piva se mohou po cestý osvý×it nap°íklad na LuŔní boudý, v penzionu Andule nebo ve dvou pivovarech ve Vrchlabí. Komu se poda°í na ka×dé zastávce vypít alespo˛ dvý piva, dostane razítko a za všechny Ŕty°i razítka dostane v cílovém pivovaru malý dárek. Turisté mohou výlet pojmout jako pýší nebo i cyklistický.
Zdroj: iDnes

Zpýt na seznam zprßv